Velkommen til broderloge nr. 54 Hans Tausen I.O.O.F.

Vi har mødeaften hver onsdag kl. 19.30 i perioden 1. september til 15. maj.

En logeaften starter med, at brødrene mødes i det selskabelige i Palæet til en hyggesnak, som regel en ½ -1 time før logemødet.

Herefter starter mødet i logesalen kl. 19.30. Afhængig af dagsordenen varer dette møde  1-1½ time.

Så samles vi atter i det selskabelige, hvor vi spiser en let anretning.

Det uformelle samvær før og efter mødet i logesalen er en væsentlig del af logens virke. Her lærer du dine logebrødre rigtig godt at kende, og du lærer at have respekt og forståelse for andres meninger. Tætte relationer og venskaber skabes, hvorved du styrker dit netværk.

Loge nr. 54 Hans Tausen arbejder ud fra Odd Fellow Ordenens grundprincipper, der er en gradvis belæring af det enkelte menneske i en etisk og humanitær retning. Her sætter vi de gamle dyder venskab, kærlighed og sandhed højt, idet disse tre elementer er værdigrundlaget for arbejdet i en Odd Fellow loge.

Da vi vil det positive i et menneskeligt fællesskab, diskuterer vi ikke religion eller politik, idet vi mener, at disse emner skiller mennesker i stedet for at samle dem.

  • mangler du et ståsted i din dagligdag …
  • vil du være med i et positivt, givende og livsbekræftende fællesskab….
  • vil du være med til at hjælpe trængende i nærsamfundet …

 … er du velkommen til at kontakte Broderloge nr. 54 Hans Tausen.

Broder Overmester Poul Erik Sølgaard kan kontaktes på om54@hans-tausen.oddfellow.dk eller telefon 20 44 96 92.

ParkingSymbol  Parkeringsguide_Aalborg.pdf

 

Udlejning af festlokale

broder Søren Winther e-mail Familien_winther@hotmail.com  eller telefon 2835 9811

 

  Festsalen  

 

Odd Fellow Ordenen bibringer sine medlemmer nogle eviggyldige leveregler - blandt andet gennem de forskellige grader. Disse tildeles normalt i løbet af medlemskabets første 2 år. Der beregnes et beskedent gebyr for hver grad.

Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær efter logens møder. Det er selvfølgeligt frivilligt, om man vil deltage i spisningen efter mødet.

Påklædning til logens almindelige møder er mørkt tøj med hvid skjorte og diskret slips, samt kjole og hvidt til festaftener, som bl.a. kan omfatte tildeling af grader.

Broderloge nr. 54 Hans Tausen holder møde hver onsdag kl. 19:30 i perioden januar til maj (forårsterminen), samt i efterårsterminen, der går fra september til midt i december. 

Logemøderne afvikles med den ro og værdighed, der er en af forudsætningerne for, at et af Odd Fellow Ordenes formål, at støtte brødrene i deres etiske og moralske udvikling, kan opfyldes.

Alle logemøder omfatter den højtidelige del inde i logesalen efterfulgt af det mere frie samvær i selskabslokalerne. Her serveres et let traktement, og der er ved bordene rig lejlighed til at få diskuteret de begivenheder, som har fundet sted i ugens løb. Det tjener det for logen vigtige formål, at brødrene får mulighed for at lære hinanden at kende. Tit opstår der livslange venskaber mellem brødre og deres familier.

Nogle gange inviteres vore damer med til forskellige arrangementer i logen. Dette betragter vi som en meget vigtig del af logelivet, da et succesfyldt logeliv kræver, at ens partner er positiv overfor logen og dens arbejde.

Medlemskontingentet i Broderloge nr. 54 Hans Tausen er for tiden kr. 310,00 pr. måned.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at sende en e-mail til logens overmester. 

 

Logesalen

Logesalen opleves som et pragtfuldt harmonisk rum, hvis fysiske udformning og udtryk giver den besøgende ”ro i sjælen”

Dette er ikke en tilfældighed, da rummet er bygget ud fra en arkitektonisk  betragtning om brugen af  ”de rigtige proportioner”.

Rummet er opbygget ud fra teorien om det ”gyldne snit”.

Et linjestykke er delt efter det ”gyldne snit”, når den mindste del forholder sig til den største som den største del til hele linjestykket.

Kaldes den mindste del  a  og  den største  b  fås  a : b  =  b : (a + b).

Forholdet mellem den mindste del og den største vil altid være ca. 1 : 1,618.

Et eksempel herpå er proportionerne på de gamle Tordenskjold tændstikæsker.

Pythagoras og hans elever var interesserede i fænomenet det ”gyldne snit”. Man fandt ud af, at fysiske omgivelser, der var opbygget efter dette, var rigtig proportionerede i forhold til den menneskelige krop og sjæl.

Renæssancens teoretikere tog det op igen, og senere har en lang række verdensberømte arkitekter i udformningen af en række byggerier gjort brug af dette princip. Pantheon i Athen er opbygget efter det ”gyldne snit” både i plan og facade. Den verdensberømte franske arkitekt Le Corbusier har brugt princippet, ligesom vores egen Arne Jacobsen har formgivet adskillige byggerier ud fra teorien om det ”gyldne snit”.

Med den enkle og stilrene udformning i proportionerne virker logerummet behageligt og fredfyldt.

Logerummet er et rum, hvor sjælen kan falde til ro, samtidig med at øjnene stille og roligt kan betragte rummets suveræne karakter.

Kilde : Arkitekt Jan Krogh 1999.

 

 Foreningen til støtte for forældreløse børn.

 

Foreningen er oprettet i januar 1984, idet den daværende Landsforeningen Danske Mødres Julegave til forældreløse Børn tog navneforandring til ovennævnte.

Mere bemærkelsesværdigt er, at foreningen på dette tidspunkt overgik til Odd Fellow Ordenen i Danmark.


Fondens formål er at yde støtte, fortrinsvis i Region Nordjylland, til forældreløse børn og børn, der på anden tilsvarende måde savner økonomisk hjælp, herunder også til uddannelse.


Fonden ledes af de til enhver tid valgte Storembedsmænd for Odd Fellow Ordenen.

Broderloge nr. 54 Hans Tausen har indstillingsret til Storlogen . 

Denne sidste passus fordi det hele startede i Nørresundby, hvor broder Peder P. Hedegaard ydede store gaver til foreningens virke.