Tirsdag den 3. april 2018 kl. 10:30

Club 54 i Palæet

Onsdag den 4. april 2018 kl. 19:30

Kl. 20: Tildeling af 25 års hæderstegn til broder Kjeld Clausen (Festdragt).

Onsdag den 11. april 2018 kl. 19:30

i O: Arbejdsmøde med indlæg (Mørkt tøj)

Broder Jørgen Henriksen holder et foredrag om en af vor ordens fyrtårne: Petrus Beyer og dennes virke på de dansk vestindiske øer.

Han havde forskellige forretningsmæssige tillidshverv og var direktør i forsikringsselskabet Haand i Haand.

1898 var han højres kandidat ved folketingsvalget i Kbh.s 3. kreds.

Sit største og betydningsfuldeste arbejde udførte han dog inden for vor orden. I 1884 indviedes han i loge nr. 3 Nordstjernen under oddfellowordenen i Danmark. 1889 valgtes han til stormester for ordenen og endelig ved den danske storloges ophøjelse til uafhængig loge 1892 til storsire.

Under hans ledelse oprettedes hjem for børn født uden for ægteskab; han fik oprettet et spedalskhedshospital i Island 1897 og havde den glæde at denne frygtelige sygdom allerede ved hans død var så godt som udryddet der og de sidste tilfælde isoleret på hospitalet; endelig oprettedes et spedalskhedshospital på St. Croix 1909.

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 10:30

Club 54 i Palæet

Onsdag den 18. april 2018 kl. 19:30

i O: Ældre Brødres aften (Mørk tøj)

Fredag den 20. april 2018 kl. 16:00

Den Humanitære Fond afholder donation

Onsdag den 25. april 2018 kl. 19:30

 i O: Arbejdsmøde (Mørkt tøj)

  • Referat fra distruktsudvalgsmøde
  • Indlæg ved broder Ken Nielsen

Mandag den 30. april 2018 kl. 18:30

 i O: Kl. 20 Generalforsamling i Odd Fellow Hvile - Mandag (Mørkt tøj)

Broderloge nr. 27 Ansgar administrerer

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 10:30

Club 54 med spisning. Sted offentligøres senere

Onsdag den 2. maj 2018 kl. 19:30

i O: arbejdsmøde

  • Brodermåltid

Påklædning: mørkt tøj

 

Onsdag den 13. juni 2018

Sommerudflugt - sted og tidspunkt meddeles senere